Nieuwe klant

    Klant gegevens

  • CAO betaalt termijn

  • Factuur afspraken

  • Beschrijving uren proces

  • Wij willen u verzoeken te beschrijven "hoe" de uren goed gekeurd dienen te worden. Bijvoorbeeld (1) : Medewerker zal deze invullen op het portaal, de uren worden goedgekeurd door de fiateringscontactpersoon. Bijvoorbeeld(2) : Wij willen de uren aanleveren via een excelformulier.
  • Bijlagen

  • Opmerkingen / Aanvullingen

 

Verification